Живий онлайн-курс «Фінансовий аналіз» — розбираємося у звітах P&L, BS, CF та знаходимо взаємозв'язки між ними | Laba (Лаба)
Онлайн-курс

Фінансовий аналіз

Як пояснити, чому чистий прибуток відрізняється від залишку на розрахункових рахунках? На курсі ми будемо розшифровувати дані фінзвітності та знаходити зрозумілі відповіді на запитання власника компанії. Розбиратися у звітах P&L, BS, CF та знаходити взаємозв'язки між ними вас навчить Світлана Кибенко — керівник фінансового відділу в Reckitt Benckiser Ukraine.
розберетеся в основних фінансових звітах
проаналізуєте фінансовий стан бізнесу
розрахуєте фінансову привабливість проектів
Знайомтеся із вашим
майбутнім викладачем:
Світлана Кибенко
Head of Finance
в Reckitt Benckiser Ukraine
(Durex, Nurofen, Strepsils,
Gaviscon та ін.)
брала участь в проєкті з оптимізації виробничих потужностей у США, Канаді та Мексиці (Mondelez North America), що призвело до загальної економії $12 млн на рік
займалася оптимізацією торгових бюджетів, що покращило ефективність використання ресурсів та дозволило залучити додаткові бюджети на нові проєкти
керувала запуском системи SAP в Mondelez
> розробила з нуля систему планування по продуктових лініях, що дозволило покращити аналіз результатів бізнесу і точність планування
> має успішний досвід проходження аудиторських перевірок
Наш підхід - дати не просто теорію, а корисні знання, які ви зможете застосувати в роботі та досягнути своїх професійних цілей.
Теми, які ми розберемо:
Аналіз
Чи зможе компанія погасити заборгованість? Або чому робочий капітал не збільшується? Відповіді будемо шукати у звіті Balance Sheet. На практиці розрахуємо коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та оборотності активів. Ви зрозумієте, скільки грошей можна виділити на дивіденди без фінансових ризиків для компанії.
Взаємозв'язок звітів
Ви почнете орієнтуватися у звітах та знаходити зв'язки між ними. З'ясуєте, як пов'язані між собою операційна, фінансова та інвестиційна діяльності. Розібравши логіку формування звіту про рух грошових коштів, зрозумієте, як на його результати впливають амортизація, капітальні витрати, а також дані зі звіту P&L.
Інтерпретація результатів
Ви дізнаєтеся не тільки складові звіту про прибутки та витрати, а й почнете знаходити у ньому відповіді для бізнесу. Зрозумієте, як розраховувати точку беззбитковості. Проаналізуєте, куди зникають гроші при зростанні виторгу та об'ємів продажу. В результаті — знайдете рішення, щоб підвищити маржинальність бізнесу.
Старт:
22 травня
Тривалість:
12 занять
18 годин
6 тижнів
Формат:
Вебінари + особистий зворотній зв’язок
від викладача щодо домашніх завдань
Мова викладання: українська
Як ми вчимо:
Даємо практичні знання
Щоб закріпити матеріал лекцій, ми підготували практичні завдання. З їхньою допомогою ви навчитеся створювати основні фінансові звіти, прораховувати ключові показники на основі балансу та аналізувати фінансовий стан бізнесу чи проектів.
Підтримуємо кожного
Викладач дасть фідбек та особисто відповість на всі питання, які виникнуть протягом курсу. А наша команда допоможе у процесі навчання.
Будуємо нетворкінг
Ви отримаєте доступ до закритого телеграм-чату курсу, де зможете обмінюватися досвідом, розбирати кейси та спілкуватися з іншими студентами.
Програма
курсу:
Заняття 1.
Основи фінансової звітності
22 травня, 19:00 / понеділок
 • - різниця між обліком та звітністю
 • – ціль та принципи облікової політики
 • – локальний vs корпоративний облік: місцеві стандарти проти IFRS чи USGAAP
 • – основні елементи обліку: рахунки, центри видатків, проєкти, контракти
 • – подвійний запис, проводки / транзакції та оборотний баланс
Заняття 2.
Звіт про прибутки та витрати
24 травня, 19:00 / середа
 • - звіт про доходи та витрати: ціль, періодичність, основні принципи
 • - як класифікувати витрати
 • – з чого складається P&L: дохід, собівартість, витрати на збут, реклама, адміністративні витрати, амортизація, податок на прибуток та інші витратиы
Заняття 3.
Баланс
29 травня, 19:00 / понеділок
 • - баланс як інструмент оцінки фінансового стану організації
 • – з чого складається баланс: активи та зобов'язання
 • – класифікація активів: основні засоби, гудвіл, залишки, попередні оплати та витрати майбутніх періодів, дебіторська заборгованість, гроші (депозити)
 • - класифікація зобов'язань: капітал, нерозподілений прибуток (збиток), довгострокові та короткострокові кредити, нарахування та резерви, кредиторська заборгованість
Заняття 4.
Звіт про рух грошових коштів» непрямим методом
31 травня, 19:00 / середа
 • - визначення та мета звіту про рух грошових коштів
 • - основа звіту: операційна, фінансова, інвестиційна
 • - як амортизація та капітальні витрати впливають на результат звіту
 • - що таке робочий капітал
 • - як впливають на звіт операційні та капітальні витрати
 • - який зв'язок між усіма звітами
Заняття 5.
Бюджетування
5 червня, 19:00 / понеділок
 • - мета та процеси бюджетування
 • – різниця між рівнями планування: стратегічним, тактичним та операційним
 • – вибираємо напрямок планування: круговий, «зверху-вниз», «знизу-вгору», прогресивний, ретроградний
 • - які є види планування: інкрементальне планування, бюджетування з нульової бази та бюджетування на основі видів діяльності
 • - тривалість процесу планування
Заняття 6.
Аналіз собівартості продукції
7 червня, 19:00 / середа
 • - розглядаємо класифікацію витрат
 • - облік прямих матеріалів, рецептура, втрати, замовлення та зберігання
 • - облік витрат на оплату праці
 • - облік інших виробничих витрат
 • - як робити розподіл фіксованих витрат
 • - що таке стандартна собівартість
 • - як розрахувати та проаналізувати відхилення у собівартості
Заняття 7.
Аналіз звіту про прибутки та витрати
12 червня, 19:00 / понеділок
 • - як проаналізувати фактичний звіт та порівняти його з плановим
 • – різниця між вертикальним та горизонтальним аналізом звіту
 • – що таке маржа на рівні операційного та чистого доходу
 • – як розрахувати точку беззбитковості
 • – навіщо потрібний бенчмаркінг
Заняття 8.
Баланс та аналіз його складових, частина 1
14 червня, 19:00 / середа
 • - вертикальний та горизонтальний аналіз звіту
 • - як аналізувати основні лінії балансу: основні засоби, передоплати, заборгованість перед постачальниками, нарахування та резерви визначення робочого капіталу
 • - базові показники балансу: ефективна ставка дебіторської заборгованості, ефективна ставка кредиторської заборгованості, оцінка ефективності запасів, оцінка ефективності основних засобів
Заняття 9.
Баланс та аналіз його складових, частина 2
19 червня, 19:00 / понеділок
 • - як розрахувати коефіцієнт платоспроможності
 • – оцінка ліквідності: коефіцієнт короткострокової ліквідності, поточна ліквідність і швидка оцінка
 • – як обчислюється коефіцієнт оборотності активів
Заняття 10.
Звіт про рух грошових коштів – аналіз та рішення
21 червня, 19:00 / середа
 • - як проводити розрахунок коефіцієнтів: дебіторської, кредиторської заборгованості, коефіцієнта запасів, основних засобів
 • - як проаналізувати фінансовий стан підприємства на основі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності
 • - види заборгованостей: фінансова заборгованість, бонди, гарантії, позички, лізинг
 • - що таке фінансовий леверидж і що він показує
 • - оцінка рентабельності підприємства за моделлю Дюпона
Заняття 11.
Оцінка ефективності капітальних проектів
26 червня, 19:00 / понеділок
 • - який проект є капітальним
 • - метод розрахунку періоду окупності інвестицій
 • - як розрахувати рентабельність інвестицій
 • - як визначити внутрішню норму прибутку від інвестицій
Заняття 12.
Оцінка бізнесу для подальшого продажу / купівлі
28 червня, 19:00 / середа
 • - коли потрібно провести оцінку бізнесу
 • - принципи оцінки підприємства
 • - основні підходи до визначення вартості підприємства та їх етапи
 • - які існують методи розрахунку вартості підприємства
Лідери ринку
онлайн-освіти
7 років допомагаємо досягати професійних цілей
Навчили 35 тис. слухачів, і це тільки початок
Акредитовані міжнародними організаціями — PMI (США), HRCI (США), IIBA (Канада)
Наша мета — ваше професійне зростання. Наші курси — це більше, ніж просто лекції.
Все навчання в одному місці
В зручному особистому кабінеті.
Завжди на зв'язку
Викладач і ваш особистий менеджер дадуть відповіді на всі запитання, варто лише ставити їх.
Система домашніх завдань і тестів
Щоб ви закріпили матеріал на практиці.
Сертифікат, який цінують
Свідчення ваших знань.
Доступ до матеріалів залишається назавжди
Лекції, кейси та статті структуровані й доступні для вас завжди.
Записатися на курс
Цей курс дасть вам інструменти для швидкого та ефективного фінансового аналізу.

Рекомендуємо: фінансовим менеджерам, власникам бізнесу, керівникам фін відділу, економістам.
Зрозумійте логіку кожного звіту та навчіться приймати зважені бізнес-рішення.
Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.
Нові знання — крок до кар'єрного зростання. Наші випускники працюють в компаніях-лідерах на топових позиціях. Станьте одним з них.