Program Manager в ІТ — онлайн-курс про те як керувати кількома взаємопов’язаними IT-проєктами | Бізнес-школа Laba (Лаба)

ОНЛАЙН-КУРС

IT PROJECT MANAGEMENT. ADVANCED

Юлія Дем’янова Program Manager в EPAM Systems

Юлія Дем’янова

Курс акредитований Project Management Institute (PMI)

16 травня — 20 червня

11 занять. 16+ годин

 

Після навчання ви зможете отримати 16,5 балів PDU для підтвердження професійної сертифікації у PMI.

Як керувати кількома взаємопов’язаними IT-проєктами, щоби вчасно привести їх до спільної мети? Координувати запуск програм, звітувати про кожен процес і контролювати бюджети вас навчить Юлія Дем’янова, яка має досвід одночасного керування 15 командами.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

 • IT-менеджери із 3+ роками досвіду

  опануєте інструменти та навички для менеджменту відразу декількох проєктів із грамотним розподіленням ресурсів між ними

 • Керівники невеликих ІТ-компаній із 3+ проєктами у підпорядкуванні

  опануєте навички паралельного та комплексного управління декількома проєктами та їхніми командами

 • Program Manager із досвідом до 6 місяців

  систематизуєте навички для якісного управління ресурсами, проєктами та взаємозв’язками в програмі для наступного успішного кроку в карʼєрі

Теми, які ми розберемо:

 1. ЗАПУСК ПРОГРАМИ

  Ви навчитеся формувати програми за різноманітною структурою з огляду на потреби та поточні умови. Розберетесь, як складати алгоритми для кожного запуску і які варіанти координації — subteams, squads, feature teams, component teams, three level coordination — краще застосовувати в кожному окремому випадку. В результаті — зможете керувати кількома проєктами одночасно з урахуванням залежностей між ними.

 2. ОЦІНКА ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Ви отримаєте конкретні метрики для оцінювання прогресу програми та раціональності використання ресурсів. Навчитеся формувати фінансові звітності, такі як P&L, governance frameworks, bi-weekly та weekly status reports. Завдяки чітко окресленим показникам завжди розумітимете реальний стан речей у програмі та своє місцезнаходження відносно до мети.

 3. КОМУНІКАЦІЯ В ПРОГРАМІ

  Ви опануєте техніки ведення переговорів для презентації комерційної пропозиції програми. Дізнаєтесь, як підтримувати конструктивні стосунки зі стейкхолдерами, навчитеся будувати плани ротацій для управління people-related змінами.

ЛЕКТОР

Юлія
Дем’янова

 • Program Manager в EPAM Systems
 • має 10+ років досвіду роботи в ІТ, з яких понад 4 — у ролі Program Manager
 • має досвід паралельного менеджменту 15 команд одночасно в рамках програми (150 людей як частина цієї програми)
 • керувала Agile-трансформаціями для 50+ людей (впровадження фреймворку SAFe)
 • пройшла шлях від QA Engineer до Program Manager
 • має сертифікації: Scaled Agile (Agilist 5.1, Scrum Master, Product Owner, Lean Portfolio Manager), Kanban University, Scrum Institute, PMI Agile Certified Practitioner
 • працювала з доменами: FinTech, Marketplaces Platforms, Data Loading Projects, Ads and Sales, Logistics, Oil & Gas

ПРОГРАМА

 • 01

  16.05 ВІВТОРОК 19:00

  Що таке програма та з яких компонентів вона складається

  • Як сформувати та запустити програму
  • Різниця між проєктом, портфоліо та програмою
  • Стадії формування програми: від ідеї до виконання
  • Структура програми: top-bottom, bottom-up, program organization charts examples
  • Практика: створіть органічну структуру «проєкт → програма → портфоліо» з набору проєктів, що мають цілі та детальний опис

  Домашнє завдання: до розробленої під час заняття структури «проєкт → програма → портфоліо» додайте пояснення, чому структура має працювати саме так. Пропишіть детальні цілі програми з огляду на дані про проєкти

 • 02

  18.05 ЧЕТВЕР 19:00

  Ролі в програмі та їхня взаємодія в програмній екосистемі

  • Program-менеджер: роль, обов’язки та необхідні скіли
  • Як program-менеджер взаємодіє з проджект- та портфоліо-менеджерами
  • Будуємо ефективну оргструктуру програми: Product Management Strategy, Architecture Strategy, Product Coordination Strategy
  • Управління ескалацією
  • Практика: побудуйте організаційну структуру для кейсу, який містить загальну інформацію про програму та опис ролей і обовʼязків різних людей

  Домашнє завдання: з огляду на поданий кейс схематично розробіть шлях розв'язання проблем та escalation path

 • 03

  23.05 ВІВТОРОК 19:00

  Запуск програми та координація її компонентів

  • Запуск розробки програми: поточне керування й адміністрування команд; можливі проблеми та як їх розв'язувати
  • Як ефективно побудувати систему координації компонентів програми: subteams, squads, feature teams, component teams, three-level coordination
  • Вплив program-менеджера на стратегію програми: моніторинг value та коригування roadmap
  • Практика: розробіть алгоритм дій із запуску програми відповідно до вхідних даних від клієнта

  Домашнє завдання: напишіть 5 best practices для успішної координації програми. Виокремте 3–5 пунктів із ризиками, на які слід звертати увагу під час координації програми

 • 04

  25.05 ЧЕТВЕР 19:00

  Контроль впровадження програми та програмний репортинг

  • Цілі, бюджет та статус програми
  • Метрики, які треба відслідковувати під час впровадження програми: Program/Projects RAG Status, Business Neediness, Delivery Performance
  • Як побудувати ефективний програмний репортинг
  • Залежності проєктів та програми: види, моніторинг
  • Практика: пропишіть варіанти репортингу на різних рівнях програми відповідно до поданого кейсу

  Домашнє завдання: розробіть план компонентів метрик, які потрібно репортити. Імплементуйте їх у репортинг на різних рівнях програми відповідно до поданого кейсу

 • 05

  30.05 ВІВТОРОК 19:00

  Створення бюджетів та контроль фінансів програми

  • Запровадження систем задля ефективного та прозорого використання фінансових ресурсів
  • Раціональне керування фінансами програми та інформативна звітність
  • PnL та його роль у програмі
  • Практика: опишіть варіанти розв'язання ситуації з поданого кейсу, де маржинальність просіла на 10%

  Домашнє завдання: на основі тестового проєкту розробіть темплейт PnL для програми

 • 06

  01.06 ЧЕТВЕР 19:00

  Керування командами та моніторинг ефективності

  • Принципи продуктивної взаємодії program-менеджера з командою
  • Особливості та специфіка керування декількома командами одночасно в межах програми
  • Моніторинг ефективності команд: KPI, time spent on tasks, accuracy of estimation тощо
  • Практика: розробіть план дій для приведення low-performing команди в робочий стан з огляду на заданий кейс

  Домашнє завдання: розробіть систему метрик та способів оцінювання діяльності команди відповідно до поданого кейсу

 • 07

  06.06 ВІВТОРОК 19:00

  Управління взаємодією в команді

  • Як підтримувати здорову атмосферу продуктивності з огляду на культурні відмінності всередині команди
  • Робота із запитами, проблемами та конфліктами в команді
  • Будуємо конструктивні відносини між командами, членами команди
  • Як program-менеджеру мотивувати та підтримувати командний дух
  • Практика: розробіть алгоритм дій для розв'язання проблеми непорозуміння у команді з огляду на умови кейсу
 • 08

  09.06 ЧЕТВЕР 19:00

  People-related зміни та їхній менеджмент

  • Як грамотно ініціювати зміни, аби команда їх прийняла
  • Ramp-up, Ramp-down, план ротацій
  • Red Flags та ініціювання ротації
  • Практика: пропрацюйте варіанти розв'язання кейсу за запитом клієнта на скорочення команди в тестовому проєкті

  Домашнє завдання: запропонуйте механізми реагування на ramp-up, а також визначте запит та дії, які необхідно виконати

 • 09

  13.06 ВІВТОРОК 19:00

  Як взаємодіяти з ключовими стейкхолдерами

  • Методи й техніки визначення стейкхолдерів програми
  • Побудова конструктивних відносин та керування очікуваннями
  • Як формувати партнерські відносини
  • Практика: з огляду на заданий кейс визначте ролі стейкхолдерів у програмі та обґрунтуйте відповідь

  Домашнє завдання: розробіть RACI-матрицю та опишіть набір дій/звернень до кожного із зацікавлених сторін

 • 10

  16.06 ЧЕТВЕР 19:00

  Як комунікувати для забезпечення виконання цілей та ефективно презентувати ідеї

  • Комунікація розподілення зон відповідальності, очікування та результати роботи
  • Діловий етикет, переписка, переговори
  • Техніки ефективної презентації програми / комерційної пропозиції
  • Практика: обʼєднайтеся в групи та підготуйте відповіді на лист від клієнта, запит якого потребує уточнень

  Домашнє завдання: розробіть презентацію відповідно до клієнтського запиту для нового підпроєкту

 • 11

  20.06 ВІВТОРОК 19:00

  Згортання та закриття програми

  • Як планувати та проводити скорочення програми
  • Індикатори для початку закриття програми
  • Алгоритм дій процесу згортання програми
  • Залучення стейкхолдерів до згортання програми, комунікація рішень та керування очікуваннями
  • Практика: сформуйте відповідь на запит щодо згортання програми

  Домашнє завдання: опишіть покроковий процес згортання та закриття програми згідно із заданим кейсом

ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС

Після навчання ви отримаєте 16,5 балів PDU від Project Management Institute.
Щоби дізнатися більше про курс та вартість участі, залиште ваші контакти.

Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.