Онлайн-курс «Фінансовий аналіз» | Laba (Лаба)
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ


Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні для бізнесу рішення
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

Щоб читати фінзвітність, потрібно її розуміти.
Ви пройдете повний шлях від збору даних до обробки результатів, опануєте інструменти роботи з CF-, BS-, P&L-звітами та навчитеся оцінювати поточний стан бізнесу для ухвалення управлінських рішень.

ДЛЯ КОГО:

 • Чинний фінансовий менеджер

  Навчитеся вільно інтерпретувати дані CF-, BS-, P&L-звітів та давати рекомендації щодо оптимізації бізнесу

 • Власник малого/середнього бізнесу

  Зрозумієте, як «читати» звітність для ухвалення стратегічних рішень без розшифрування від фінансового менеджера

 • Спеціаліст суміжних напрямів

  Опануєте формування звітів з нуля і розрахунок показників економічного стану підприємства

Теми, які ми розберемо:

 1. Аналіз

  За допомогою звіту Balance Sheet ви з’ясуєте причини відсутності зростання капіталу. Дізнаєтеся, через що це відбувається — виплати дивідендів чи відсутність прибутку. Зрозумієте, скільки грошей можна взяти з обігу без ризику для компанії.

 2. Взаємозв’язок звітів

  Після курсу ви будете легко орієнтуватися у звітах. Зрозумієте, чому в Cash Flow купівля машини — це інвестиційна витрата, а в Balance Sheet — збільшення активів. Зможете уникнути плутанини з банківськими виписками та призначенням витрат, крок за кроком розберете способи формування звіту про рух грошових коштів.

 3. Інтерпретація результатів

  Ви навчитеся не лише складати P&L-звіт, але й отримувати користь для бізнесу з одержаних даних. Проаналізуєте, куди йдуть гроші попри зростання виторгу та кількості клієнтів. Запропонуєте варіанти розв'язання проблеми, щоб підвищити маржинальність бізнесу.

Особливості курсу:

 • Живі кейси

  На курсі ви дослідите звіти реальних компаній. Навчитеся бачити динаміку за роками, будувати коефіцієнти та розраховувати показники змін стану бізнесу.

 • Метрики та інструменти

  Зрозумієте, як з нуля формувати та аналізувати три основні бізнес-звіти: CF, BS, P&L.
  Розрахуєте рентабельність бізнесу за моделлю Дюпона, дисконтування Cash Flow та вартість грошових потоків NPV й IRR.

 • Актуальні знання

  Усі практичні завдання ви закріпите на темплейтах від лектора, а на фінальному проєкті імплементуєте набуті навички на своєму підприємстві.
  Дамо актуальні знання, які можна використати вже зараз.

ЛЕКТОР

ВАЛЕНТИН
ВОРОБЙОВ

 • Ex-фіндиректор у «Будинок Іграшок»
 • Management Consultant у Centida UK
 • має 20 років досвіду у фінансах та їхній автоматизації («Будинок Іграшок», «Нова Пошта», Beeline, Ukrtelecom, Tespro)
 • керував групою впровадження та перебудовував процеси під Microsoft Dynamics AX у «Нова Пошта»
 • впроваджував 1С систему в Beeline (Veon Ltd)
 • впровадив SAP у Vodafone
 • має успішний досвід проходження аудиторських перевірок Big4
 • пройшов шлях від бухгалтера до фінансового директора компаній зі штатом понад 23 тисячі осіб

ПРОГРАМА

01

06 травня, 19:30 UTC+2 / понеділок

Основні фінансові звіти: звіт про прибутки та збитки (P&L)

 • звіт про прибутки та збитки: як це зроблено
 • структура, порядок формування та показники
 • як фінансові операції зображують у звіті
 • як правильно аналізувати P&L

Практика: сформуєте P&L з урахуванням прив’язки до балансу та зобразите в ньому господарські операції.

02

08 травня, 19:30 UTC+2 / середа

Основні фінансові звіти: звіт про рух грошових коштів (CF)

 • звіт РГК: як правильно створювати звіт
 • структура та дані, які входять до звіту
 • як зображати операції у звіті
 • ефективний аналіз звіту

Практика: побудуєте ЗРГК з урахуванням сформованого P&L-звіту та балансу.

03

13 травня, 19:30 UTC+2 / понеділок

Основні фінансові звіти: баланс (BS)

 • основні розділи балансу
 • як правильно створити звіт
 • як зобразити в балансі те, що відбулося в компанії
 • дебіторська та кредиторська заборгованість: де вказано та як презентувати

Практика: самостійно сформуєте баланс та зобразите в ньому господарські операції.

04

15 травня, 19:30 UTC+2 / середа

Звіт про рух грошових коштів: поглиблений аналіз та взаємозв’язок з іншими звітами

 • докладна класифікація статей ЗРГК
 • як швидко та правильно розрахувати робочий капітал
 • розрахунок капітальних витрат (САРЕХ)
 • взаємозв’язок основних фінансових звітів

Практика: підготуєте звіт РГК та перевірите взаємозв’язки між фінансовими звітами.

05

20 травня, 19:30 UTC+2 / понеділок

Аналіз звіту про прибутки та збитки

 • вертикальний та горизонтальний аналіз звіту
 • точка беззбитковості: як допомогти компанії знайти баланс
 • валова, операційна та чиста маржа
 • ефективна ставка: як оцінити грошові потоки та обчислити ставку
 • механіка розрахунку коефіцієнтів платоспроможності
 • бенчмаркінг: оцінювання та зіставлення

Практика: розрахуєте аналітичні показники з P&L.

06

22 травня, 19:30 UTC+2 / середа

Аналіз звіту про рух грошових коштів

 • розрахунок коефіцієнтів дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості
 • коефіцієнт запасів та РРЕ
 • аналіз операційної та інвестиційної діяльності

Практика: розрахуєте основні коефіцієнти для звіту.

07

27 травня, 19:30 UTC+2 / понеділок

Повний аналіз звіту РГК

 • що входить до фінансової діяльності
 • аналіз даних
 • фінансова заборгованість, бонди, гарантії, позики, лізинг
 • типи капіталів
 • як розрахувати виробничий та фінансовий леверидж
 • розрахунок рентабельності за моделлю Дюпона

Практика: розрахуєте рентабельність та леверидж у своєму ЗРГК.

08

29 травня, 19:30 UTC+2 / середа

Аналіз балансу

 • точка беззбитковості балансу
 • коефіцієнти короткострокової та поточної ліквідності: як оцінити поточне фінансове становище організації
 • швидка оцінка ліквідності
 • коефіцієнти обіговості та активів
 • огляд капіталу
 • дефіцит фінансування
 • ефективна ставка: дебіторська та кредиторська заборгованість, запаси

Практика: розрахуєте коефіцієнти обіговості, активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей у власному звіті.

09

03 червня, 19:30 UTC+2 / понеділок

Фундаментальні засади аналізу всіх звітів: частина 1

 • розрахунок простих відсотків
 • майбутня й поточна вартості та прості відсотки
 • як відбувається нарахування складних відсотків
 • прості відсотки vs складні

Практика: розрахуєте прості та складні відсотки.

10

05 червня, 19:30 UTC+2 / середа

Фундаментальні засади аналізу всіх звітів: частина 2

 • номінальні та ефективні ставки: що входить, що не входить і коли потрібно брати до уваги
 • дисконтування Cash Flow
 • чиста наведена вартість (NPV)
 • як розрахувати наведену вартість
 • внутрішня норма дохідності (IRR)
 • приклад-кейс комплексного аналізу стартапу

Практика: визначите вартість грошового потоку, розрахуєте NPV та IRR.

Сертифікація курсу:

 • Курс сертифіковано CPD

  Курс «Фінансовий аналіз» сертифіковано британською незалежною організацією The CPD Certification Service.

  За проходження навчання ви отримуєте 15 CPD-годин, що вносяться в електронну систему і підтверджують ваш професійний розвиток.

Зареєструватися

Приєднайтеся, щоб навчитися бачити реальний стан бізнесу та перетворити фінансовий аналіз на інструмент підвищення його ефективності

Реєструючись і натискаючи кнопку “Зареєструватися”, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності