Фінансовий директор – онлайн курс для фахівців із фінансів, котрі хочуть вирости до позиції фінансового директора | Laba (Лаба)
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР


Підсильте навички управління капіталом, його рентабельністю та ризиками для посади CFO.
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС

нові дати незабаром

Тривалість:

10 тижнів / 18 занять /
12 домашніх завдань

Отримайте інструменти для розвитку фінансового департаменту та зробіть наступний крок у кар’єрі. За 10 тижнів ви навчитеся: робити фінансовий аналіз підприємства, аналізувати інвестиційні проєкти, управляти робочим капіталом, створювати звіти за міжнародними стандартами, керувати ризиками компанії.

ДЛЯ КОГО:

 • чинний фінансовий директор

  навчитеся оцінювати ефективність бізнесу, прогнозувати фінансові ризики для ухвалення управлінських рішень

 • досвідчений фінансовий менеджер

  опануєте інструменти управління грошовими потоками, ризиками та активами компанії, щоб перейти на посаду CFO

 • головний бухгалтер

  дізнаєтеся про сучасні підходи у роботі з фінансовим департаментом за міжнародними стандартами

Теми, які ми розберемо:

 1. Фінзвітність

  Непомічена помилка у звіті може вам дорого коштувати. Ви навчитеся «читати» звітність, аналізувати закономірності та ухвалювати стратегічні рішення на основі цифр.

 2. Бюджетування

  Які кроки зробити для досягнення стратегічних цілей? Як найбільш ефективно розпоряджатися ресурсами? Якщо ресурсів недостатньо, скільки ще потрібно залучити? Відповіді — у бюджеті. Щоб уникнути ризиків та обрати найкращий варіант розвитку подій, ви зрозумієте основи грамотного бюджетування.

 3. Ризик-менеджмент

  Або ви управляєте ризиками, або ризики управляють бюджетом компанії. Не чекайте неприємних сюрпризів. Ви навчитеся завчасно оцінювати макроризики, ризики бізнес-моделі та інвестицій.

Особливості курсу

 • Практичний підхід

  Для закріплення матеріалу лекцій ми розробили спеціальні практичні завдання. З їхньою допомогою ви: проведете аналіз бізнес- та операційної моделі компанії / складете прогноз дебіторської та кредиторської заборгованостей для оцінки ефективності бізнесу / сформуєте структуру собівартості продукції чи послуг / проаналізуєте планові інвестиції компанії та розрахуєте амортизацію / визначите ризики фінансової безпеки компанії та запропонуєте варіанти їх усунення тощо.

 • 23+ інструменти та готових шаблони

  На кожному занятті ви отримуватимете пул інструментів та шаблонів, які зможете відразу застосовувати на реальних проєктах, а саме: Business Model Canvas, ABM, аналіз CAGR, Working Capital, методи оцінки інвестиційних проєктів, CAPM, Due Diligence тощо.

 • Фідбек від експерта

  Викладач курсу надаватиме зворотний зв'язок, рекомендації та особисто відповість на всі запитання, що виникатимуть протягом курсу.

ВИКЛАДАЧ

АНДРІЙ
ДРОБОТ

 • 18 років досвіду роботи у сфері інвестицій та фінансів
 • розробляв стратегічні плани для топ-4 банків України
 • викладає з використанням методології та прикладів CMA, MBA, CFA
 • викладає Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets у Kyiv School of Economics на рівнях MBA, BBA
 • розробляв бізнес- та стратегічні плани для провідної логістичної та express-доставки в Україні
 • керував проєктом пошуку цілей для поглинання та займався аналізом для європейських машинобудівних компаній
 • провів десятки Due Diligence процесів, брав участь в угодах M&A, залучав фінансування для стартапів

ПРОГРАМА

01

Роль CFO в управлінні компанії

 • Функціональні обов'язки CFO
 • Приклад універсальної структури опису обов'язків та повноважень CFO
 • Що має робити CFO, а чого не повинен
 • Як фінансова функція пов'язана з бухгалтерською
 • Зв'язок бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку
 • Роль CFO у захисті стійкості компанії
02

Фінансовий департамент компанії

 • Організаційна структура фінансового департаменту
 • Приклад організаційної структури фінансової та бухгалтерської функцій
 • Вимоги до фінансової політики підприємства
 • Погляд на фінансову звітність компанії з позиції CFO
03

Структура фінансових звітів

 • Шаблон з елементами для форми звітів МСФЗ
 • Зв'язки елементів для форми звітів (P&L, RE, BS, CF)
 • Структура P&L
 • Структура балансу
 • Структура звіту про розподіл дивідендів та накопиченого нерозподіленого прибутку
 • Структура Cashflow (звіту про рух грошових коштів)
 • Приклад зведення балансу
04

Аналіз фінансової звітності за МСФЗ

 • Основна фінансова звітність за МСФЗ
 • Де шукати дані
 • Контроль складання фінансової звітності
 • Приклад Pro Forma звітів
 • Особливості аналізу консолідованої фінансової звітності
 • «Внутрішньогрупові» транзакції, трансфери
 • Цілі аналізу звітів компанії
 • Приклад створення системи постійного фінансового аналізу компанії
05

Застосування методів фінансового аналізу звітності

 • Бенчмаркінг, аналіз основних показників компанії
 • Оцінка фінансового стану компанії
 • Оцінка ефективності бізнесу
 • Оцінка боргового навантаження
 • Оцінка грошового потоку
 • Інтерпретація результатів фінансового аналізу
 • Як презентувати результати аналізу CEO та інвесторам
06

Як презентувати дані фінаналізу, щоб зрозуміли всі

 • Рекомендації для складання презентацій для СЕО та ради директорів
 • Рекомендації для роботи в Excel для CFO, оформлення звітів
 • Як відтворити дані в PowerPoint з висновками та рекомендаціями від CFO
07

Стратегічне фінансове управління підприємством

 • Аналіз бізнес-моделі (Business Model Canvas) та операційної моделі (Canvas POLISM) підприємства
 • Зв'язок стратегічних цілей із плануванням операційної діяльності на наступний операційний рік
 • Аналіз релевантних макроекономічних показників та ринкових даних
 • Де шукати дані
08

Вплив організаційної структури на фінанси бізнесу

 • Аналіз організаційної структури підприємства
 • Моделювання та планування оргструктури на наступні операційні роки
 • Оцінка потреби кількості персоналу
09

Оцінка та контроль витрат

Частина 1: Витрати та контролінг:

 • Оцінка операційної ефективності
 • Оцінка витрат: собівартість продукції та послуг (COGS, CoS), операційні витрати (OpEx)
 • Облік витрат у прив'язці до процесів (ABC)
 • Приклад аналізу витрат та класифікації витрат
 • Приклади скорочення витрат

Частина 2. Класифікація витрат для оцінки маржі прибутку

 • Класифікація змінних та постійних витрат для пошуку точки беззбитковості
 • Методологія BEP/CVP аналізу точки беззбитковості та запасу маржі
 • Приклад розрахунку точки беззбитковості та аналізу запасу маржі
10

Аналіз робочого капіталу компанії

 • Оцінка ліквідності та контроль розвитку компанії
 • Управління ліквідністю компанії
 • Оцінка та аналіз робочого капіталу (Working Capital)
 • Оцінка та планування потреби в робочому капіталі (Working Capital Requirements)
 • Елементи робочого капіталу
 • Приклад оцінки елементів робочого капіталу
11

Майстер-бюджет (стратегічний план) компанії

 • Підготовка майстер-бюджету та застосування в компанії
 • Як оцінити сценарії та рівні розвитку підприємства
 • Обґрунтування управлінських рішень на основі результатів аналізу обмежень, очікувань власника та топменеджменту
12

Капітальні інвестиції та амортизація

 • Створення інвестиційної цінності за допомогою раціонального використання активів компанії
 • Визначення стратегічних економічних активів компанії
 • Зміст амортизації
 • Приклад аналізу плану капітальних інвестицій
 • Як аналізувати таблицю активів підприємства та капітальних інвестицій
 • Бенчмарки для прогнозу капітальних інвестицій
13

Оцінка інвестиційних проєктів та підприємства

 • Формування інвестиційної політики компанії
 • Методи оцінки інвестиційних проєктів компанії: IRR, WACC, Payback, DPBP
 • Приклад оцінки за допомогою DCF і мультиплікаторів
 • Приклад оцінки підприємства з метою співпраці та інвестицій
 • Приклад оцінки пов'язаних осіб
14

Оцінка вартості капіталу

 • Огляд моделі ціноутворення фінансових активів (CAPM)
 • Приклад розрахунку та бенчмаркінг Beta-коефіцієнта
 • Приклад методу оцінки ставки дисконтування
 • Помилки під час вибору ставки дисконтування
 • Приклад risk-free ставки
15

Оцінка акціонерної цінності компанії

 • Приклад розрахунку повернення інвестицій (ROI)
 • Приклад розрахунку повернення інвестиційного капіталу (ROIC)
 • Оцінка ефективності бізнесу
 • Оцінка акціонерної цінності, оцінка EVA, MVA
16

Злиття та поглинання (M&A)

 • Купівля, продаж акцій
 • Управління процесом M&A
 • Застосування Due Diligence підходу
 • Процес Buy Side: на боці покупця компанії
 • Приклади M&A
 • Проблеми інтеграції після M&A
 • Цикли M&A
17

Фінансові проблеми компаній, фінансова реструктуризація

 • Оцінка фінансового стану компанії
 • Зомбі-компанії та передбанкрутний стан компаній. Як довго може тривати гра?
 • Показники для оцінки кредитоспроможності компанії
 • Приклад Altman Z-Score для оцінки стійкості підприємства
 • Оцінка можливостей реструктуризації
 • Оцінка балансу
 • Оцінка застави з боку банку
18

Ризик-менеджмент у компанії

 • Приклад аналізу ризиків бізнес-моделі
 • Приклад аналізу ризиків операційної моделі
 • Приклад аналізу ризиків пов'язаних сторін
 • Приклад аналізу інвестиційних ризиків
 • Приклад аналізу макроризиків
 • Розбір кейсу про запобігання кризовим явищам та методам виведення компанії з кризи

ЗАПИСАТИСЬ

Після заповнення форми з вами зв’яжеться наш менеджер — зможете поставити запитання, які вас цікавлять.

Реєструючись і натискаючи кнопку “Записатись”, ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності