Онлайн-курс Фінансовий директор – ефективне управління грошовими коштами, Андрій Дробот | Laba (Лаба)
Онлайн-
курс

Фінансовий директор

Курс для фахівців із фінансів, котрі хочуть вирости до позиції фінансового директора. Ви навчитеся управляти цифрами, щоб на їхній основі ухвалювати правильні управлінські рішення. Розкажемо, як вийти за рамки складання фінансової звітності та стати ініціатором якісних змін у бізнесі. Вашим викладачем буде Андрій Дробот — експерт із фінансів та стратегічного управління.
18 років досвіду роботи у сфері інвестицій, фінансів, стратегії та організаційного консалтингу
розробляв стратегічні плани для топ-4 банків України
викладає з використанням методології та прикладів CMA, MBA, CFA
Знайомтесь із вашим викладачем:
Андрій Дробот
18 років досвіду у фінансах
та стратегічному управлінні
викладає Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets у Kyiv School of Economics на рівнях: MBA, BBA
розробляв бізнес- та стратегічні плани для провідної логістичної та express-доставки в Україні
керував проєктом пошуку цілей для поглинання, та займався аналізом для європейських машинобудівних компаній
провів десятки Due Diligence процесів, брав участь в угодах M&A, залучав фінансування для стартапів
Наш підхід — дати не просто теорію, а корисні знання, які ви зможете застосувати у роботі та досягти своїх професійних цілей.
Теми, які ви вивчите:
Теми, які ви вивчите:
Фінзвітність
Непомічена помилка у звіті може вам дорого коштувати. Ви навчитеся «читати» звітність, аналізувати закономірності та ухвалювати стратегічні рішення на основі цифр.
Бюджетування
Які кроки зробити для досягнення стратегічних цілей? Як найбільш ефективно розпоряджатися ресурсами? Якщо ресурсів недостатньо, скільки ще потрібно залучити? Відповіді — у бюджеті. Щоб уникнути ризиків і вибрати найкращий варіант розвитку подій, ви зрозумієте основи грамотного бюджетування.
Ризик-менеджмент
Або ви управляєте ризиками, або ризики управляють бюджетом компанії. Не чекайте неприємних сюрпризів. Ви навчитеся завчасно оцінювати макроризики, ризики бізнес-моделі та інвестицій.
Старт:
нові дати незабаром
Тривалість:
10 тижнів
18 занять
35 годин
Формат:
Онлайн-вебінари + особистий зворотний зв'язок
щодо домашніх завдань
Мова викладання : українська
Як ми навчаємо:
Для закріплення матеріалу лекцій, ми розробили спеціальні практичні завдання. За їхньою допомогою ви проведете аналіз бізнес- та операційної моделі вашої компанії, а також складете прогноз дебіторської та кредиторської заборгованостей для оцінки ефективності бізнесу. Викладач курсу дасть фідбек та особисто відповість на всі запитання, що виникнуть протягом курсу. А наша команда допоможе у процесі навчання.
Програма
курсу:
Заняття 1.
Роль CFO в управлінні компанії
 • - Функціональні обов'язки CFO
 • - Приклад універсальної структури опису обов'язків та повноважень CFO
 • - Що має робити CFO, а чого не повинен
 • - Зв'язок фінансової функції та бухгалтерії
 • - Зв'язок бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку
 • - Роль CFO у захисті стійкості компанії
Заняття 2.
Фінансовий департамент компанії
 • - Обов'язки та роль CFO у стратегічному управлінні компанією
 • - Організаційна структура фінансового департаменту
 • - Приклад організаційної структури фінансової та бухгалтерської функцій
 • - Вимоги до фінансової політики підприємства
 • - Погляд CFO на фінансову звітність компанії»
Заняття 3.
Структура фінансових звітів
 • - Шаблон з елементами для форми звітів MCФЗ
 • - Зв'язки елементів для форми звітів (P&L, RE, BS, CF)
 • - Структура P&L
 • - Структура Балансу
 • - Структура звіту про розподіл дивідендів та накопиченого нерозподіленого прибутку
 • - Структура Cashflow (звіту про рух грошових коштів)
 • - Приклад зведення балансу
Заняття 4.
Аналіз фінансової звітності за МСФЗ
 • - Основна фінансова звітність за МСФЗ
 • - Де шукати дані
 • - Контроль складання фінансової звітності
 • - Приклад Pro Forma звітів
 • - Особливості аналізу консолідованої фінансової звітності
 • - “Внутрішньогрупові” транзакції, трансфери
 • - Цілі аналізу звітів компанії
 • - Приклад створення системи постійного фінансового аналізу компанії
Заняття 5.
Застосування методів фінансового аналізу звітності
 • - Бенчмаркінг, аналіз основних показників компанії
 • - Оцінка фінансового стану компанії
 • - Оцінка ефективності бізнесу
 • - Оцінка боргового навантаження
 • - Оцінка грошового потоку
 • - Інтерпретація результатів фінансового аналізу
 • - Подання результатів аналізу CEO та інвесторам
Заняття 6.
Відображення та інтерпретація результатів фінансового аналізу
 • - Рекомендації для складання презентацій для СЕО та ради директорів
 • - Рекомендації для роботи в Excel для CFO, оформлення звітів
 • - Візуалізація результатів аналізу в PowerРoint, підготовка висновків та рекомендацій на підставі аналізу
Заняття 7.
Стратегічне фінансове управління підприємством
 • - Аналіз бізнес-моделі (Business Model Canvas) та операційної моделі (Canvas POLISM) підприємства
 • - Зв'язок стратегічних цілей із плануванням операційної діяльності на наступний операційний рік
 • - Аналіз релевантних макроекономічних показників та ринкових даних
 • - Де шукати дані
Заняття 8.
Вплив організаційної структури на фінанси бізнесу
 • - Аналіз організаційної структури підприємства
 • - Моделювання та планування організаційної структури на наступні операційні роки
 • - Оцінка потреби кількості персоналу
Заняття 9.
Оцінка та контроль витрат
 • Частина 1: Витрати та контролінг:
 • - Оцінка операційної ефективності
 • - Оцінка витрат: собівартість продукції та послуг (COGS, CoS), операційні витрати (OpEx)
 • - Облік витрат у прив'язці до процесів (ABC)
 • - Приклад аналізу витрат та класифікації витрат
 • - Приклади скорочення витрат
 • Частина 2. Класифікація витрат для оцінки маржі прибутку
 • - Класифікація змінних та постійних витрат для пошуку точки беззбитковості
 • - Методологія BEP/CVP аналізу точки беззбитковості та запасу маржі
 • - Приклад розрахунку точки беззбитковості та аналізу запасу маржі
Заняття 10.
Аналіз робочого капіталу компанії
 • - Оцінка ліквідності та контроль розвитку компанії
 • - Управління ліквідністю компанії
 • - Оцінка та аналіз робочого капіталу (Working Capital)
 • - Оцінка та планування потреби в робочому капіталі (Working Capital Requirements)
 • - Елементи робочого капіталу
 • - Приклад оцінки елементів робочого капіталу
Заняття 11.
Майстер-бюджет (стратегічний план) компанії
 • - Підготовка майстер-бюджету та застосування в компанії
 • - Оцінка сценаріїв розвитку та рівнів очікування плану розвитку підприємства
 • - Обґрунтування управлінських рішень на основі результатів аналізу обмежень, очікувань власника та топменеджменту
Заняття 12.
Капітальні інвестиції та амортизація
 • - Створення інвестиційної цінності за допомогою раціонального використання активів компанії
 • - Визначення стратегічних економічних активів компанії
 • - Зміст амортизації
 • - Приклад аналізу плану капітальних інвестицій
 • - Як аналізувати таблицю активів підприємства та капітальних інвестицій
 • - Бенчмарки для прогнозу капітальних інвестицій
Заняття 13.
Оцінка інвестиційних проєктів та підприємства
 • - Формування інвестиційної політики компанії
 • - Методи оцінки інвестиційних проєктів компанії: IRR, WACC, Payback, DPBP
 • - Приклад оцінки за допомогою DCF і мультиплікаторів
 • - Приклад оцінки підприємства з метою співробітництва та інвестицій
 • - Приклад оцінки пов'язаних осіб
Заняття 14.
Оцінка вартості капіталу
 • - Огляд моделі ціноутворення фінансових активів (CAPM)
 • - Приклад розрахунку та бенчмаркінг Beta-коефіцієнта
 • - Приклад методу оцінки ставки дисконтування
 • - Помилки під час вибору ставки дисконтування
 • - Приклад risk-free ставки
Заняття 15.
Оцінка акціонерної цінності компанії
 • - Приклад розрахунку повернення інвестицій (ROI)
 • - Приклад розрахунку повернення інвестиційного капіталу (ROIC)
 • - Оцінка ефективності бізнесу
 • - Оцінка акціонерної цінності, оцінка EVA, MVA
Заняття 16.
Злиття та поглинання (M&A)
 • - Купівля, продаж акцій
 • - Управління процесом M&A
 • - Застосування due diligence підходу
 • - Процес Buy side: на боці покупця компанії
 • - Приклади M&A
 • - Проблеми інтеграції після M&A
 • - Цикли M&A
Заняття 17.
Фінансові проблеми компаній, фінансова реструктуризація
 • - Оцінка фінансового стану компанії
 • - Зомбі-компанії та передбанкрутний стан компаній. Як довго може тривати гра?
 • - Показники для оцінки кредитоспроможності компанії
 • - Приклад Altman Z-Score для оцінки стійкості підприємства
 • - Оцінка можливостей реструктуризації
 • - Оцінка балансу
 • - Оцінка застави з боку банку
Заняття 18.
Ризик-менеджмент у компанії
 • - Приклад аналізу ризиків бізнес-моделі
 • - Приклад аналізу ризиків операційної моделі
 • - Приклад аналізу ризиків пов'язаних сторін
 • - Приклад аналізу інвестиційних ризиків
 • - Приклад аналізу макроризиків
 • - Розбір кейсу про запобігання кризовим явищам та методам виведення компанії з кризи
Показати всю програму
Що говорять про курс наші випускники:
Володимир Кузьмин

Corporate Services Manager в компанії CV Global

Ще раз дякую за цей курс! Вже не перший курс проходжу в Laba)

Цінність, яку ви дали, не тільки у знаннях, матеріалах, важливих ресурсах, а в самому способі мислення, майндсеті, який ви намагалися прищепити. У стандарті якості, в розумінні, що є добре, а що — не дуже. І все це приправлено ще й тонким гумором. Дякую)

Бажаю вам продовжувати отримувати задоволення від того, чим ви займаєтеся, і завжди отримувати гідну винагороду за вашу працю. Ще раз дякую.
Тетяна Свистун


Учасник курсу "Фінансовий директор"

На момент початку мого навчання в проекті Laba, мій досвід роботи головним бухгалтером складав 18 років на одному підприємстві. Спочатку це була торгівля, потім додалось надання послуг, потім відбулась диверсифікація бізнесу, почалась виробнича діяльність, потім зовнішньоекономічна діяльність, зростали обсяги і види діяльності, залучались інвестиції, відкривались нові підприємства. І вже лише бухгалтерського обліку стало замало для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

Тому я вирішила освоїти нові горизонти роботи з фінансами та обрала для цього проект Laba. Дебютним курсом на проекті для мене став курс Андрія Дробота «Фінансовий директор». В ході виконання домашніх завдань, які я виконувала на реальному прикладі, я побачила, що можна покращити в діяльності, які ресурси потрібно залучити для підвищення ефективності, як краще організувати роботу. Скажу чесно – було не легко, інколи дуже хотіла зійти з дистанції. Робота мого потоку була тимчасово зупинена військовими діями. До речі на лекції 22.02 Андрій показував на прикладі біржових показників, що буде щось дуже погане… Але відновлення занять в он-лайн режимі для мене стало однією з опор продовження життя, життєстверджуючим планом майбутнього. Крім отриманих знань цей курс дав мені більше впевненості в своїх силах. Через 2 місяця після закінчення курсу я отримала посаду фінансового директора. Я дякую особисто Андрію Дроботу за цей курс. Також дякую куратору курса Анастасії за те, що завжди була на зв'язку. Продовжую навчання в проекті Laba.
Учасник курсу “Фінансовий директор”
Прочитавши опис курсу, я зрозумів, що це те, що мені потрібно. Підхід мені сподобався відразу! Менеджер відповів на заявку досить оперативно. Дав відповіді на запитання, що цікавлять! З першої ж лекції я переконався, що це те, чого мені не вистачало ? За 2 місяці отримав великий масив актуальних знань і, що головне, все на практиці. На мій погляд, десь 80–90% — це практичні заняття, що дуже круто. Плюс — що було мені особисто важливо і приємно помітити — підхід за західними стандартами звітності. Протягом періоду навчання виникали деякі нюанси — кураторка курсу відповідала оперативно, дружелюбно та вичерпно.

Викладач — окрема історія! Це було шикарно!!!?❤️ Ду-у-уже багато корисних знань та досвіду! Мені, як і багатьом, гадаю, важливо, щоб інформація не подавалася «сухо»! Цього тут взагалі нема! Кожна лекція з живими прикладами, і смішними теж. Ідеальний мікс серйозних знань + позитивна атмосфера, що дуже важливо і безпосередньо впливає на навчання.

Професор Андрій ? Йому персональне спасибі за терпіння: я буваю скрупульозним та педантичним!))) Викладач відповідає на запитання дуже інформативно і пояснює все зрозуміло))

Дякую команді Laba за їхню працю й увагу та, звичайно, Андрію за його терпіння, підхід, професіоналізм та вміння подати інформацію про «сухі» цифри та аналіз дуже цікаво і динамічно! Однозначно рекомендую!!!
Ольга Козлюк


Фінансовий менеджер

Це був мій дебют на LABA. Пройшла курс «Фінансовий директор», залишилася дуже задоволеною. Можу відзначити лектора і всю команду, дуже організовано та структуровано. Сподобалося планування, бюджетування, аналіз та оцінка ризиків, і вже почала застосовувати отримані навички в роботі. Інші курси у LABA поки не проходила. Пройдений оцінюю на 10 із 10. Дякую Андрію Дроботу за дивовижний виклад матеріалу!
Тетяна Грінберг


Головний бухгалтер в ДП «Нікопольський Центральний ринок»

Чудова платформа для навчання! Команда працює як добре налагоджений годинник, точно і вчасно. Курс «Фінансовий директор» викладав Андрій Дробот. Це дуже високий рівень знань! Андрій повністю змінив моє уявлення про посаду CFO. Не приховую, було важко, але дуже цікаво! Багато практичних кейсів різних рівнів складності. Записи занять, книги та слайди залишаються у студента назавжди й оновлюються після кожного потоку. Зараз мої настільні книги — Рей Даліо! Дякую та бажаю успіхів!
Залишіть
заявку тут
Після заповнення форми з вами зв’яжеться наш менеджер — зможете поставити запитання, які вас цікавлять.
Реєструючись та натискаючи кнопку "записатись", Ви погоджуєтесь з умовами договори-оферти та політикою конфіденційності
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Нові знання — крок до кар'єрного зростання. Наші випускники працюють у компаніях-лідерах на топових позиціях. Стати одним із них.