Онлайн-курс "Фінанси для бізнесу" – візьміть під контроль фінансову діяльність вашої компанії | Бізнес-школа Лаба (Лаба)

Живий онлайн-курс

ФІНАНСИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Олександр Кроть Deputy CFO в
UNIT.City

ПРО КУРС

Нові дати незабаром

 

18 онлайн-занять

 

мова курсу: українська

Візьміть під контроль фінансову діяльність вашої компанії та навчіться знаходити управлінські рішення на основі даних фінзвітності. Практичними інструментами для планування бюджетів, контролю фінвідділу та залучення інвестицій поділиться Олександр Кроть, Deputy CFO в UNIT.City.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

 • Власник бізнесу чи фаундер

  дізнаєтесь, як будувати систему управління фінансами на основі ключових показників фінзвітності, аналізувати фінансову модель та визначати інвестиційний потенціал свого бізнесу. Навчитесь планувати фінансову діяльність стартапу та запобігати можливим ризикам.

 • Топменеджер, СЕО чи керівник

  навчитесь якісно управляти системою фінансів, аналізувати фінансову модель компанії та приймати ефективні управлінські рішення на основі цих даних. Дізнаєтесь, на які компетенції звертати увагу під час наймання фінансового директора.

 • Фінансовий менеджер чи бухгалтер

  дізнаєтесь, як ефективно керувати доходами й витратами та як операційна діяльність впливає на фінансовий стан компанії. Підвищите ефективність комунікації з інвесторами та кредиторами, а також перейдете на новий рівень роботи з фінансовою звітністю, систематизувавши роботу з класичними та ускладненими інструментами.

Теми, які ми розберемо

 1. Фінанси в компанії

  Навчіться впорядковувати фінансовий хаос у компанії з чітким визначенням меж компетенцій фіндиректора та головного бухгалтера. Дізнайтесь, як контролювати ефективність роботи фінвідділу, які звіти запроваджувати залежно від цілей бізнесу та якою має бути фінансова система на різних етапах його розвитку.

 2. Інструменти фінансового управління

  Опануйте 15+ інструментів для складання різних типів фінансової звітності, які допоможуть ухвалювати ефективні бізнес-рішення на основі комплексного аналізу.

 3. Управління ризиками

  Будьте на один крок попереду у своєму фінансовому управлінні з набором практичних інструментів для кризового реагування. Навчіться прораховувати потенційні ризики, мінімізувати їх, а також запобігати невизначеності бізнесу.

ВИКЛАДАЧ

Олександр
Кроть

 • Deputy CFO в UNIT.City
 • має 12+ років досвіду у фінансовому менеджменті та моделюванні у різних сферах (зокрема під час роботи аудитором): виробництво, FMCG, IT, e-commerce, real estate, енергетична сфера
 • веде операційне управління фінансами в UNIT.City (зокрема бюджетування, робота з міжнародними кредиторами, консультування в інвестиційних угодах, робота з аудиторами)
 • створював функції бюджетування, фінансового контролінгу та репортингу з нуля в UNIT.City, UDP Renewables
 • розробляв фінансові моделі та брав участь у процесі залучення боргового фінансування на суму €60 млн
 • має досвід у побудові фінансової звітності за міжнародними стандартами (працював з KPMG)
 • сертифікований бухгалтер від ACCA (Великобританія)
 • магістр бізнес-адміністрування (Диплом MBA)

ПРОГРАМА

01

Як працює фінансова функція в компанії

 • Структура фінансового відділу
 • Де брати фінансову інформацію (підказка — у бухгалтерії)
 • FP&A: фінансове планування та аналіз
 • Бюджетування, контролінг, аналіз даних
 • Роль фіндиректора та головного бухгалтера
02

Бухгалтерський облік. Basis

 • Ключові фінзвіти: Баланс, Звіт про фінансові результати та Звіт про рух грошових коштів
 • Значення подвійного запису в обліку
 • Для чого потрібні бухгалтерські рахунки
 • Управлінський облік: з чого складається та як вести

Практика: вчимося вести облік господарських операцій. Розбираємось у подвійному записі, здійснюємо бухгалтерські проводки та розносимо основні операції за рахунками

03

Що потрібно знати про фінансову звітність

 • Баланс: активи, зобов’язання, власний капітал
 • Звіти про фінансові результати & про рух грошових коштів
 • Взаємозв’язок між трьома основними звітами
 • Звітність за національними та міжнародними стандартами
 • Джерела інформації щодо фінансів компаній: реєстр SMIDA, ЄДРПОУ, EDGAR, Yahoo finance

Практика: розглядаємо реальні приклади звітності та формуємо власну

04

Побудова фінансових звітів. Практика

 • Побудова Балансу (BS)
 • Побудова Звіту про фінансові результати (P&L)

Практика: вчимося складати звітність, перевіряти її коректність і застосовувати принципи «подвійного запису»

05

Побудова фінансових звітів. Практика

 • Побудова Звіту про рух грошових коштів (CF): непрямий та прямий методи
 • Визначення взаємозв’язку між формами звітності

Практика: складаємо CF-звіт. Перевіряємо його коректність, використовуємо раніше створені бухгалтерські проводки та розробляємо фреймворк для побудови CF непрямим методом

06

Фінансовий аналіз. Частина 1

 • Розрахунок показників ліквідності (Quick Ratio та Current Ratio)
 • Показники операційної ефективності: DSO, DPO, DIO, Inventory Turnover, Assets Turnover
 • Боргові показники: Debt-to-Equity Ratio, Debt-to-Assets Ratio
 • Як перевірити ефективність бізнесу за допомогою фінпоказників

Практика: аналізуємо складну звітність публічної компанії (США)

07

Фінансовий аналіз. Частина 2

 • Показники прибутковості бізнесу: EBITDA, GPM, Operating Profit Margin, Net Profit Margin
 • Як обчислювати показники рентабельності (ROA, ROE, ROI)
 • Розрахунок показників грошового потоку: Operating CF Ratio, FCF Ratio, DSCR
 • Показники ринкової вартості (P/E Ratio, P/S Ratio, P/B Ratio) — як їх порівнювати з іншими компаніями
 • Показники зростання фінансів: CAGR і YoY Analysis
 • Як перевірити ефективність бізнесу за допомогою фінпоказників

Практика: аналізуємо складну звітність публічної компанії (США)

08

Unit-економіка: оцінюємо прибутковість продукту

 • Загальна теорія unit-економіки
 • Аналіз продукту як юніту
 • Метрики розрахунку продукту: COGS, VC, FC, Contribution, BEP
 • Як розраховувати unit-економіку продукту

Практика: оцінюємо прибутковість продукту за шаблоном аналізу та метриками заняття

09

Unit-економіка: оцінюємо дохід від клієнта

 • Аналіз клієнта як юніту
 • Метрики розрахунку клієнта: Churn Rate, COCA (CAC), GP, LTV, BEP
 • Когортний аналіз: навіщо потрібен і як проводити
 • Як розраховувати unit-економіку клієнта

Практика: оцінюємо прибутковість одного клієнта для компанії на кількох прикладах (e-commerce, SaaS, Hardware, Service)

10

Бюджет. Basis

 • Основи бюджетування — види бюджетів
 • Бюджет план-факт: як зібрати «факт» і проаналізувати відхилення
 • Як виконання бюджету впливає на KPIs співробітників (фактори впливу Operating & Planning variances)
 • Платіжний календар для планування короткострокової ліквідності

Практика: виконуємо прості приклади побудови бюджету в процесі вивчення теорії

11

Бюджет. Практика

 • Підготовка бюджету: формування «факту», план-факт аналіз
 • Складання платіжного календаря
 • Практика: формуємо бюджет на рік з узгодженням витрат відповідно до доходів і планів інвестування. Складаємо план-факт бюджету за допомогою «меппінгу». Визначаємо показники Operating & Planning variances

Домашнє завдання: скоригувати складений на занятті бюджет відповідно до Survival Scenario. Визначити вплив цього сценарію на операційну діяльність компанії.

12

Боргове фінансування

 • Теорія кредитування
 • Який рівень боргового навантаження — оптимальний?
 • Вплив кредитування на дохідність для інвестора
 • Показники, які банки враховують в ухваленні рішень щодо кредитування
 • Фінансові ковенанти
 • Інші боргові фінансові інструменти (Облігації, Convertible loans)

Практика: визначаємо кредитоспроможність компанії, графік погашення кредиту та цільовий рівень забезпечення за кредитом

13

Значення фінансової моделі в інвестуванні

 • Значення фінансової моделі в розвитку компанії
 • Фінансова модель компанії vs фінансова модель проєкту: відмінності
 • Оцінка проєктів за допомогою фінансового моделювання (DCF)
 • Основні інвестиційні показники: IRR, NPV, DPP, WACC
 • Інші підходи до оцінювання проєктів і компаній (market capitalization, valuation multiples, EV, EBITDA, Gordon Growth Model)
 • Як сформувати портфель проєктів

Практика: у процесі заняття розв’язуємо кейси моделювання

14

Практика побудови фінансової моделі проєкту

 • Складаємо фінансову модель, розрахувавши інвестиційні показники проєкту. Обираємо проєкт для формування портфеля.
15

Практика побудови фінансової моделі компанії

 • Розбираємося у способах визначення потенційної вартості компанії. Складаємо фінансову модель і розраховуємо інвестиційні показники заданої компанії.
16

Робочий капітал, дивіденди, ліквідність

 • Що означає поняття робочого капіталу (working capital)
 • Управління робочим капіталом
 • Визначення поняття дивідендів
 • Як власнику отримувати результат від свого бізнесу (дивіденди / зростання капіталізації)
 • Вплив робочого капіталу та дивідендів на ліквідність компанії

Практика: розраховуємо робочий капітал компанії та визначаємо оптимальний рівень виплати дивідендів з урахуванням ліквідності

17

Ризик-менеджмент та ухвалення рішень

 • Що таке ризик та які його види існують
 • Група стандартів ISO 31000
 • Способи мінімізації ризиків
 • Інструменти управління ризиками — матриця ризиків
 • Ухвалення управлінських рішень на основі схильності до ризику: підходи MaxiMin, MaxiMax, MiniMax regret, Expected values

Практика: будуємо матрицю ризиків компанії та знаходимо рішення за допомогою підходів із заняття

18

Управління фінансами у стартапах. Q&A-сесія

 • У чому відмінність управління фінансами у стартапах
 • Основні фінансові показники, на які звертають увагу VC-інвестори
 • Q&A-сесія: розбір фінального тестування та відповіді на запитання студентів

Реєстрація

Залиште заявку, щоб дізнатися про всі переваги навчання від провідного спеціаліста галузі

Реєструючись та натискаючи кнопку "записатись", ви погоджуєтесь з умовами договору-оферти та політикою конфіденціальності