Відеокурс «Управління фінансами» — вчимося ефективно управляти грошима компанії | Laba (Лаба)
Відеокурс

Управління фінансами

Цей курс — покрокова інструкція для підприємців та фінансових менеджерів, які хочуть ефективно управляти грошима компанії. Закріпити на практиці навички аналізу, прогнозування та контролю фінансової діяльності бізнесу вам допоможе Костянтин Красноухов — експерт-практик з 23-річним досвідом у фінансах.
керував корпоративними фінансами та фінансовими службами в компаніях з обігом понад $500 млн
ex-CFO Syngenta
екс-менеджер в Deloitte
Знайомтеся із вашим майбутнім викладачем:
Костянтин Красноухов
власник та керівний партнер консалтингової компанії «Красноухов і партнери»
23 роки досвіду у сфері корпоративних фінансів, консалтингу, незалежному аудиті, бухгалтерському обліку та оподаткуванні
був менеджером в міжнародній аудиторській компанії Deloitte
у ролі CFO підтримував зростання продажів з $90 млн до $385 млн в українській дочірній компанії міжнародної корпорації Syngenta
партнер та консультант зі стратегічного розвитку аудиторської компанії «Капітал Плюс»
впроваджував фінансові процеси з нуля в малому бізнесі з обігом 1–2 млн грн на місяць
сертифікований аудитор України з 2003 року
успішно пройшов 4 аудити компанії «Великої четвірки» та 3 податкові перевірки Офісом великих платників податків в Україні
Наш підхід - дати не просто теорію, а корисні знання, які ви зможете застосувати в роботі та досягнути своїх професійних цілей.
Теми, які ми розберемо:
Теми, які ми розберемо:
Аналіз
Ви навчитеся складати, перевіряти та аналізувати управлінські звіти P&L, BS, CF. Дізнаєтеся, як оцінювати вартість та кредитоспроможність будь-якої компанії. Базуючись на фінансових показниках, зможете приймати ефективні бізнес-рішення.
Прогнозування
Цифри допоможуть спрогнозувати розвиток вашої компанії та визначитися зі стратегією управління фінансами. Ви навчитеся оцінювати бізнес очима незалежного інвестора. Зрозумієте, де шукати гроші, якщо їх не вистачає.
Управління ефективністю
Ви дізнаєтесь, як контролювати ефективність бізнесу. Навчитеся коригувати процеси діяльності бізнесу відповідно до планового прибутку. В результаті — зможете впливати на фінансову стійкість компанії, управляти грошовими коштами та уникати «касових розривів». На практиці побудуєте «карту ризиків» для уникнення небажаних збитків.
Тривалість:
16 занять
24 годин
Формат:
Відеолекції
Програма
курсу:
Заняття 1.
Основи управління фінансами
 • - роль фінансів та фінансового директора в бізнесі
 • - базові фінансові концепції: економічні ресурси, прибуток, капітал, вартість бізнесу, вартість грошей у часі
 • - основи оцінки вартості бізнесу
 • - інструменти управління фінансами та фінансові рішення
 • - функції та еволюція фінансової служби, або Коли наймати фінансового директора
Заняття 2.
Фінансова звітність та її аналіз. Баланс
 • - призначення та зміст головних фінансових звітів у компанії
 • - звіт BS: мета, структура, принципи, ключові показники
 • - оцінка фінансового стану компанії: достатність фінансування та скільки дивідендів можна виплачувати
 • - оцінка ліквідності vs чистий робочий капітал
Заняття 3.
Звіт про фінансові результати
 • - звіт P&L: мета, структура, принципи, узгодження з балансом, ключові показники, принцип «нарахування» та його значення
 • - типи аналізу прибутку: горизонтальний, вертикальний, співвідношення, ланцюг створення додаткової вартості
 • - оцінка рентабельності, ключові показники ефективності бізнесу, бенчмаркінг
Заняття 4.
Звіт про рух грошових коштів
 • - звіт Cash Flow: мета, види грошових потоків, структура звіту, ключові показники
 • - як пов'язані між собою звіти P&L, Cash Flow, BS: оцінка платоспроможності, кредитоспроможності та ризику банкрутства
Заняття 5.
Основи управління робочим капіталом
 • - зміни у робочому капіталі: поняття операційного та фінансового циклів
 • - як оцінювати оборотність та планувати робочий капітал
 • - як впливає оборотність на ефективність бізнесу: огляд багатофакторного аналізу за моделлю Дюпона
 • - фінансовий леверидж та вплив оподаткування прибутку на ефективність бізнесу
Заняття 6.
Основи аналізу операційних результатів
 • - управлінська звітність: мета, призначення, відмінність від фінансової звітності
 • - цілі та методи аналізу операційних результатів: бізнес-процеси, драйвери, фактори, метрики та KPI, центри витрат, план-факт
 • - аналіз методом «витрати-обсяг-ціна» (CVP), маржинальний прибуток, змінні та постійні витрати, операційний леверидж та запас міцності, виробнича потужність
Заняття 7.
Аналіз операційних результатів: огляд кейсів
 • - управлінський звіт про фінансові результати: класифікація, драйвери, кейси
 • - відмінності між торговим, сервісним та фінансовим бізнесом
 • - як робити поглиблений аналіз маржинального прибутку: сегменти, види продукції, знижки та повернення, витрати на збут
 • - як проводити факторний аналіз маржинального прибутку
 • - аналіз ланцюгу створення вартості, ціноутворення та метод ABC
Заняття 8.
Аналіз балансу та звіту про рух грошових коштів
 • - як пов'язані управлінський баланс та управлінський звіт про рух грошових коштів
 • - як оцінити прибутковість окремих товарів в залежності від їх оборотності
 • - огляд управлінської звітності за сегментами бізнесу: мета, призначення, принципи, приклади
 • - оцінка ефективності за наявності операцій між сегментами та трансфертне ціноутворення
Заняття 9.
Щомісячна управлінська звітність. Управлінський облік
 • - панель ключових фінансових показників (KPI)
 • - принципи щомісячного огляду бізнесу: мета, склад звітів, приклад
 • - як презентувати фінансові дані нефінансистам
 • - як побудувати систему управлінського обліку
 • - практичні поради: швидке закриття фінансового місяця
Заняття 10.
Основи фінансового планування
 • - цілі та види фінансового та операційного планування
 • - бюджетування: мета, зміст, принципи, підходи
 • - організаційна та фінансова структура бізнесу, операційні та функціональні плани (бюджети) та планування зростання бізнесу.
 • - фінансова модель як інструмент планування: період, структура, логіка, етапи складання
 • - прогнозний звіт про фінансові результати: планування доходів, собівартості та витрат
 • - прогнозування зовнішніх факторів: інфляції, курсів валют, ринкових цін, цін на ресурси, макроекономічних факторів
Заняття 11.
Як побудувати фінансову модель бізнесу
 • - прогнозний баланс та нормування робочого капіталу
 • - прогнозування капітальних витрат та амортизації
 • - прогнозування податків (ПДВ, податок на прибуток)
 • - прогнозний звіт про рух грошових коштів
 • - планування джерел фінансування та виплати дивідендів
 • - перевірка узгодженості звітів та коректності моделі
Заняття 12.
Як оцінити вартість бізнесу
 • - способи оцінки вартості бізнесу
 • - оцінка вартості бізнесу за моделлю дисконтованих грошових потоків (DCF)
 • - період окупності, чиста приведена вартість (NPV), внутрішня ставка прибутковості (IRR)
 • - вибір ставки дисконтування, два методи оцінки, середньозважена вартість капіталу, зв'язок ризику та дохідності
 • - як оцінити різні сценарії розвитку бізнесу
Заняття 13.
Стратегія фінансового управління
 • - як оцінювати внутрішні інвестиційні проєкти
 • - аналіз чутливості прогнозних фінансових показників
 • - як визначати ключові фінансові показники
 • - як аналізувати інвестиційні показники бізнесу
 • - постановка фінансових цілей для розробки фінансової стратегії
 • - принципи формування річного фінансового плану-бюджету
Заняття 14.
Управління ризиками: виявлення, моніторинг та оцінка
 • - поняття ризику та необхідності управління ним
 • - класифікація та типізація ризиків: ризики недосягнення цілей, операційні ризики, ризики випадкової втрати активів, шахрайство, зовнішні ризики
 • - фінансові ризики: ліквідності, кредитний, валютний, ринковий, «довга»/«коротка» позиція
 • - процес управління ризиками: виявлення, моніторинг, оцінка, дії у відповідь
 • - «карта ризиків» як інструмент управління
Заняття 15.
Управління ризиками: зменшення ризику
 • - три стратегії управління ризиками: страхування та хеджування, методи хеджування фінансових ризиків, природне та облікове хеджування
 • - оцінка кредитних ризиків та роль кредитно-рейтингових агентств
 • - ризики з точки зору інвестора: як оцінити вплив ризику на вартість компанії
 • - заходи контролю як інструмент управління ризиками: види, сутність, пріоритетність
Заняття 16.
Оперативне фінансове управління
 • - оперативна управлінська звітність: як часто і які показники контролювати, приклади звітів
 • - оперативне управління грошовими коштами та ліквідністю: що робити для уникнення «касових розривів» та які інструменти фінансування обирати
 • - методика оперативного прогнозування руху грошових коштів, платіжний календар, методика складання
 • - як управляти залишком вільних коштів та короткостроковим інвестуванням коштів
Лідери ринку
онлайн-освіти
5 років допомагаємо досягати професійних цілей
Навчили 35 тис. слухачів,
і це тільки початок
Акредитовані міжнародними організаціями — HRCI (США), IIBA (Канада)
Наша мета — ваше професійне зростання.
Наші курси — це більше, ніж просто лекції.
Все навчання в одному місці
В зручному особистому кабінеті.
Сертифікат, який цінують
Свідчення ваших знань
Доступ до матеріалів залишається назавжди
Лекції, кейси та статті структуровані й доступні для вас завжди.
Реєстрація
на курс
Залиште заявку, щоб з вами зв'язався менеджер і уточнив деталі щодо проходження курсу.

Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Нові знання — крок до кар'єрного зростання. Наші випускники працюють в компаніях-лідерах на топових позиціях. Станьте одним з них.