Головні фінансові звіти компанії та як їх вести за міжнародними стандартами | Бізнес-школа LABA (ЛАБА)
Для відстеження статусу замовлення - авторизуйтесь
Введіть код, який був надісланий на пошту Введіть код із SMS, який був надісланий на номер
anastasiiasytar@gmail.com
Код дійсний протягом 2 хвилин Код з SMS дійсний протягом 2 хвилин
Ви впевнені, що хочете вийти?
Сеанс завершено
На головну

Пошук

Зміст

Головні фінансові звіти компанії та як їх вести за міжнародними стандартами

База для формування фінансової звітності.

cover-64b1750db454a585353461.jpg

Фінзвіти потрібні керівникам, власникам, інвесторам та кредиторам для прийняття бізнес-рішень. До стандартного набору входять бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміну капіталу й звіт про рух грошових коштів.

Розповідаємо, навіщо потрібні ці чотири документи та як їх складати відповідно до міжнародних стандартів.

Що таке МСФЗ

Перші міжнародні стандарти фінансової звітності розробили у 1970-х у Великій Британії. Мета — створити «єдину мову» бухгалтерського обліку в різних країнах.

Національні стандарти документів регламентують формальну сторону — форми заповнення звітів для податкової, які затверджуються державними органами. А МСФЗ встановлює принципи формування фінансової звітності.

Базові принципи МСФЗ

 • Метод нарахування. Події відображаються у тому періоді, коли вони відбулися, незалежно від часу надходження та виплати коштів.
 • Безперервність діяльності. Цей принцип передбачає, що компанія не планує припиняти діяльність найближчим часом, а отже, активи мають відображатись без урахування ліквідаційних витрат.

Також у МСФЗ є вимоги до якісних характеристик інформації:

 • Інформація має бути зрозуміла користувачам із достатніми економічними знаннями.
 • Доречність — дані можуть допомогти у прийнятті обґрунтованих економічних рішень.
 • Змістовність — відсутність чи викривлення інформації може вплинути на економічне рішення.
 • Надійність — немає помилок та викривлень у даних.
 • Нейтральність — неупередженість при складанні звіту.
 • Повнота — немає пробілів в інформації.
 • Співмірність — у користувачів має бути можливість зіставити дані за різні періоди.

Рекомендуємо прочитати:

img-63d91da010a67810153839.png

Як навчитися читати фінансову звітність: 8 кроків

Читати

Відповідно до принципів МСФЗ фінансова звітність повинна містити чотири документи:

 • Звіт про фінансовий стан (бухгалтерський баланс)
 • Звіт про сукупний дохід (звіт про прибутки та збитки)
 • Звіт про зміну капіталу
 • Звіт про рух грошових коштів

Бухгалтерський баланс (балансовий звіт, звіт про фінансовий стан)

Бухгалтерський баланс показує фінансовий стан компанії на конкретну дату. Він містить інформацію про наявні ресурси, власний капітал і заборгованості.

За допомогою балансового звіту можна оцінити:

 • загальне фінансове становище компанії
 • структуру джерел фінансових ресурсів організації
 • ліквідність активів
 • платоспроможність бізнесу

Стандартний бухгалтерський звіт — це таблиця із двох частин: актив і пасив.

Актив балансу — це майно та зобов'язання підприємства, що використовуються у його діяльності та можуть нести вигоду. Наприклад, будинки, транспорт, гроші на рахунках, заборгованість клієнтів.

Пасив — це джерела, з яких сформовано актив балансу. Пасив складається з власного та позикового капіталу, тобто до нього входить статутний капітал компанії, кредити в банках, поточна заборгованість із виплати заробітної плати, податкові зобов'язання.

У правильно складеному балансі активи завжди дорівнюють пасивам.

Звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати, P&L)

Звіт про прибутки та збитки показує результати діяльності компанії за звітний період і демонструє, скільки вона отримала прибутки чи збитки. З його допомогою можна знайти шляхи для підвищення рентабельності бізнесу та збільшення прибутку.

Цей звіт використовується для аналізу:

 • зміни доходів та витрат компанії в різні періоди
 • структури прибутку (чистий, валовий, прибуток від продажу)
 • рентабельності та ефективності виробництва, використання ресурсів та збуту продукції

Відповідно до стандартів МСФЗ у звіті P&L мають бути відображені:

 • доходи від основної діяльності (продажу)
 • підсумки операційної діяльності
 • витрати на фінансування
 • витрати на сплату податку на прибуток
 • фінансові підсумки підприємства щодо основного бізнесу
 • підсумкові результати компанії за звітний період (прибуток чи збиток)
 • інформація про надзвичайні події в організації та їх вплив на бізнес

Якщо компанія отримує прибутки або збитки від спільної діяльності із взаємопов'язаними організаціями, це також має бути зафіксовано у звіті. Для дочірніх компаній додатково вказується частка меншості (неконтрольна частка).

Звіт про зміну капіталу

Звіт про зміну капіталу показує дані про рух статутного, резервного та додаткового капіталів компанії.

Цей звіт потрібний, щоб оцінити:

 • зміни акціонерного капіталу
 • політику підприємства у розподілі прибутку

У різних країнах прийняті різні стандарти. Але, як правило, у звіті має відображатися структура капіталу та операції з ним (збільшення та зменшення статутного, додаткового, резервного капіталу, операції з акціями, формування резервів, непокриті збитки).

Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow, CF)

Звіт про рух грошових коштів фіксує дані про джерела коштів у компанії та їх використання у звітному періоді.

Звіт Cash Flow використовується для оцінки:

 • фінансової, операційної та інвестиційної діяльності компанії
 • короткостроковій ліквідності
 • довгостроковій кредитоспроможності
 • потреби підприємства у грошових коштах

У звіті про рух грошових коштів фіксують надходження (приплив) та виплати (відтік) компанії. Вони розбиваються за основними напрямами: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність.

Стандарти МСФЗ доволі гнучкі — ними можна керуватися незалежно від того, які правила фінансової звітності прийняті в конкретній країні. Головне — пам'ятати про базові принципи (метод нарахування та безперервність діяльності) та наповнювати звіт якісною інформацією.

Бажаєте отримувати дайджест статей?

Один лист з найкращими матеріалами за місяць. Підписуйтесь, аби нічого не проґавити.
Дякуємо за вашу підписку!
Курс з теми:
«Управління фінансами у бізнесі»
Фінанси
Веде Ярослав Косар
4 липня 15 серпня
Ярослав Косар